Producenci
Regulamin
 1. Sklep internetowy tonedruk.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Tonerdruk.pl dostarcza towar na terenie Polski, na koszt kupującego lub sprzedającego w zależności od wartości zamówienia, przy czym wydanie towaru następuje w chwili odbioru przez klienta przesyłki.

 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej tonerdruk.pl po wypełnieniu odpowiednich formularzy.

 4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w zależności od wybranego sposobu płatności w momencie: 4.1. dokonania przedpłaty na konto bankowe wskazane podczas składania zamówienia 4.2. zamknięcia zamówienia przez klienta na stronie internetowej tonerdruk.pl w przypadku wybrania opcji płatności ZA POBRANIEM (Poczta Polska, kurier DPD).

 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji dotyczącej realizacji zamówienia.

 6. W przypadku składania zamówienia przez osoby reprezentujące jednostki prawne jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wymagane jest zaznaczenie chęci otrzymania faktury oraz wypełnienia odpowiednich pól niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 7. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep tonerdruk.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny te są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 8. Tonerdruk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów będących w ofercie.

 9. Tonerdruk.pl zastrzega sobie prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.

 10. Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.

 11. Koszty transportu wyszczególnione będą jako osobna pozycja na księgowym dokumencie sprzedaży.

 12. Każda pozycja z oferty tonerdruk.pl dysponuje informacją o czasie realizacji zamówienia danego produktu. Pod pojęciem czasu realizacji przyjmuje się okres pomiędzy złożeniem zamówienia a jego wysyłką - z uwzględnieniem tylko dni roboczych. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie będzie zrealizowane całościowo i zostanie przesłane do Klienta po skompletowaniu całego zamówienia, co oznacza przyjęcia czasu realizacji z pozycji o najdłuższym czasie jego realizacji.

 13. Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI: 13.1. PRZEDPŁATA - wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami transportu, 13.2. ZA POBRANIEM - płatność należy uiścić w momencie dostarczenia towaru u doręczyciela 13.3. GOTÓWKA – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie tonerdruk.pl

 14. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. Ust. z 2000 Nr 2 poz. 271) klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany produkt musi być dostarczony do naszego magazynu na Państwa koszt w stanie niewskazującym na używanie - produkt musi znajdować się w nienaruszonym opakowaniu firmowym. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwracane po zdjęciu opakowania (np. folii, zerwania perforacji) lub plomby zabezpieczającej. Do odsyłanego w ramach zwrotu towaru prosimy dołączyć dokument sprzedaży.

 15. W celu przyspieszenia procedury zwrotu towaru należy przed odesłaniem zwracanego produktu przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail: biuro@tonerdruk.pl zawierającej informacje: nazwa produktu, numer dokumentu sprzedaży, ilość oraz sposób odesłania produktu(ów) do naszego magazynu. Do przesyłki natomiast należy dołączyć informację, iż sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu oraz dołączyć kopie dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT).

 16. Po odesłaniu sprawnego sprzętu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez obsługę sklepu tonerdruk.pl, firma Tonerdruk dokona zwrotu wartości odesłanego produktu. Wysokość kwoty będzie pomniejszona o koszt transportu do klienta, jeżeli został on pokryty przez firmę Tonerdruk. Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego sprzętu. Firma nasza nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, odzyskuje jedynie zapłacone przewoźnikowi pieniądze. Zwrot kwoty wartości zwracanego produktu odbywa się na podstawie faktury korygującej i zostanie dokonany na podstawie danych klienta i sposobu płatności zawartych w pierwotnym zamówieniu. Data dokonania zwrotu nie przekroczy 14 dni po odesłaniu przez klienta do sklepu tonerdruk.pl podpisanego dokumentu korygującego wraz z datą otrzymania. Tylko ten dokument jest podstawą do dokonania zwrotu środków pieniężnych. Towar odesłany za pobraniem nie będzie przyjęty.
 17. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy tonerdruk.pl posiadają gwarancję producenta. Po ujawnieniu wad należy skontaktować się z działem reklamacji naszej firmy pod adresem tonerdruk.pl opisując wadę/ usterkę zakupionego towaru.

 18. Stronami umowy sprzedaży jest Klient sklepu internetowego tonerdruk.pl oraz Tonerdruk Kowalska Anna. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje w momencie wydrukowania i przekazania klientowi dokumentu sprzedaży.

 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim.

 20. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl